• 06-6491-2110
  • info@saishoji.net

令和三年(2021) 行事予定

1月

2月

3月

24日 春季永代経法要(第一日) 御講師:佐々木隆晃 師
25日 春季永代経法要(第二日)  御講師:佐々木隆晃 師

4月

5月

30日 住職継職奉告法要

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月